Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: އިސްމާއީލް ޚިލްއަތު ރަޝީދު

އިސްމާއީލް ޚިލްއަތު ރަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގައި އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. މެލޭޝިއާ އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައިފައިވާ ޚިލްއަތު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ދުވަހު ނޫސް ހަވީރުގައެވެ. ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުން މޮޅަށް ލިއުއްވާ މަދު ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޚިލްއަތު ވަނީ ހަވީރު ނޫހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރުކަން ކުރައްވައިފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަވީރުގެ އިތުރުން ހުވާސް މަޖައްލާ، ޖަޒީރާ ޑެއިލީ އަށް ލިއުއްވައިފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުނު ދަ މަންޑޭ ޓައިމްސް އާއި ދަ އިވިންގް ވީކްލީ ފަދަ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކަށް ވެސް ޚިލްއަތު ވަނީ ލިއުއްވައިފައެވެ. ޚިލްއަތަކީ މިހާރުވެސް ބ. އަތޮޅުގެ އޮންލައިން ކޮމިއުނިޓީ ނޫހެއް ކަމަށްވާ އޭދަފުށީ ޓައިމްސްގެ އެޑިޓަރެވެ.