Support Us

ވައިރޯޅިޔާ އެކީ ތިޔަ ފޮނުވީ ސަލާމެކޭ

މިތުރާގެ ތިޔަ ބަލައިލުމަކީ ކުރި ސަލާމެކޭ
ހިތުގައި ހިނގާ އުދާސްތަކަކަށް ދިން އަރާމެކޭ

ތަސްވީރުތައް ހިތަށް ކުރެހުނު މާނަވީ އޮމާން
އަސްލެއް ކަމަށް ބަލަން ލިބެމުންދާނެ ދިރުމެކޭ

ހިތުގައި އުފައްދަމުން ދިޔަ ޖަޒުބާތުތައް އެއިން
އިތުބާރަކަށް ވެގެން އައި މޮޅު އިއްތިފާޤެކޭ

މުޅި އުމުރު ހޭދަކޮށް އުފަލާއެކު އަރާމުގައި
ގުޅިގެން އުޅެން ހިތުން ކުރެވުނު އިންތިޒާރެކޭ

އިތުރަށް ވެ ބޭޤަރާރު ވެވޭ ފިކުރު ހާސްކަމާ
ހިތުގައި ވި ނުތަނަވަސްކަމަކަށް ލިބުނު ރޫޙެކޭ

ފިކުރާ ޚިޔާލުތައް ނުވެ ބަރުދާސް މި ހާލުގައި
މިކުރާ ހިތާމަޔާ ދުރުކޮށްދޭނެ ފާލެކޭ

އަންނާނެ ވަގުތަކަށް އުފަލުން ކުރެވެމުން އެ އައި
އުންމީދުތައް ދިރޭ ނުފިލާނޭ ހަނދާނެކޭ

ފުރި ހިތް މި އައި އެ ތަންވަޅު އެނގުމެއް ކުރިން ނުވާ
ހުރިހައި އުފާ އެ މިލްކުވެ ހިނިތުންވި ދިރުމެކޭ

ހުރެވޭ މި ޚިޔާލުގައި އަބަދަށް މޮޅިވެ ފިކުރުގައި
ކުރެވޭ ސުވާލަކަށް ލިބިދިން ހެޔޮ ޖަވާބެކޭ

އައި ނައި ތަނެއް ނުވެސް އެނގި އުފެދުނު ބަހާރުގައި
ވައިރޯޅިޔާ އެކީ ތިޔަ ފޮނުވީ ސަލާމެކޭ

ފަހުގެ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
އިތުރު ޅެންތައް
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!