Support Us

ރާއްޖެ އިސްލާމްވުން

ކަށްފުޅިޔަ ލައްވަވާ

ބައްދަވައިމަތި ޖައްސަވާ

ޔަށްއަޑި ކަނޑަށް ދޫގެވާ

ފައްތަވައި އެރި ރަންނަމާ

ނަށްދީ އެނބުރު ވިޔޭ ދީބު

ޙައްޤު މަގަށް ދިވެހިދީބު

 

ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ

ސޫރަޔަށް ރަންނަމާރީ

ހޫނު ޙަމަލާ ދެއްވެވީ

ތޫނުކަނޑިއިން ހަލުވިވީ

ނޫރުފެތުރުއް ވުމަށްދީނު

މޫރިތި އިސްލާން ދީނު

 

ހުރިކަމުން ކަންއެހެން

ހުރިހައިކަތުން އެކުވެގެން

ފުރިހަމަވި ދީ ނާއި ގެން

ކުރިއަރައި ވީ ދާށެ ދެން

ހުރިކަމަކު ގޮންޖެހުން ދާށެ

ކުރިއަށް ދީން ގެންދާށެ

ފަހުގެ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
އިތުރު ޅެންތައް
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *