Support Us

އުދާހެއް

ހިތުގައި އުފެދޭ ވަހުމުތަކެއް މީ އަހަރެންހޭ
އިތުބާރު ޖަވާބެއް މިސުވާލަށް އެބަ އޮތްހޭ

ކައިގެން އުޅުމަށް މުޅަމަސް އަދި މީރުވަނީހޭ
ބޮއިގެން އުޅުމަށް ލޭ އޮހޮރޭ ރީތިވަނީހޭ
ދައިގެން ހެފުމަށް މިނިކަށި ވެސް ހީކުރަނީހޭ
ފައިސާގެ އަޅުންނަށްވެ ޒަމާން ބޯލަނބަނީހޭ

ޅަފުރައިގެ ދުވަސްތައް ލިބިދިން ހަނދުމަ ނެތިއްޖޭ
ނަފުސަށް ކުރި އިތުބާރު ވަޔަށް ގެއްލި ހިނގައްޖޭ
ސަފުގައި އިހު ތިބި ސާބިތު ނުވެ ފައިކަތި ވެއްޖޭ
ކަފުގައި ކުރުމަށް ދަތުރު ނެވިން އޮޑި ނެރެނީހޭ

ހީވޭތަ އުނދުނު ފުއްޑަނުގައި ގަސް ހެދިދާނޭ
ހީވޭތަ ދިރުން ނެތް ނިރަކުން މާ ފޮޅިދާނޭ
ހީވޭތަ ހަބަރު ހިތިރަހަ ފޮނި މީރު ވެދާނޭ
ނީވޭ އަޑުހެން ކަންފަތުގައި އަތްއަޅަނީހޭ

ނުފެލޭނެ އޮށިން ހިކި ދިޔައެއް އޮބިއެޅިއަސް ވެސް
ނުހިކޭނެ ކަނޑެއް ގަދަބަސް ބުނެ ގާ އެޅިއަސް ވެސް
ނުފަޅާނެ ނިރެއް ހިލަގަނޑަކުން ފެން އެޅިއަސް ވެސް
ނުކެވޭ ދަތަކުން ކާށި ހަފަން ބާރުލަނީހޭ

ބުނިހާ ބަހަކަށް އަތްޖަހަމުން ފޯރި ދެނީއޭ
ތުނިވާ އުނިވާ ފުނި ނުބަލަން ލޯމަރަނީއޭ
ކުނިވާ އިރު ވެސް ނޫން ކަމުގައި ލޯބި ދެނީއޭ
ނުނިމޭނެ ކަމަށް ދުނިޔެ ހިތާ ހޯއްގޮވަނީހޭ

ފަހުގެ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
އިތުރު ޅެންތައް
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *