ލިޔުންތެރިޔާ: ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު

މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވައިފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު އަކީ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ލިއުއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެެވެ. އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާ ދާއިރާއަށެވެ. ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރެެއްވުމުގެ އިތުރުން ފޮޓޯގްރަފީއަކީ ވެސް އޭނާގެ ޚާއްސަ ފަންނެކެވެ.