Support Us

ލިޔުންތެރިޔާ: ޢަބްދުއްރައްޒާގު އިބްރާހީމު

އަބްދުއްރައްޒާގު އިބްރާހިމަކީ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ދާއިރާއިން މަތީތައުލީމު ހާާޞިލު ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އެކަމުގެ މާހިރެކެވެ. އަދި އެ ފަންނުގެ ކުޅަދާނަ އެދުރެކެވެ. އެ ދާއިރާގެ ގިނަ ލިއުންތަކެއް ލިއުއްވާފައިވެއެވެ.