ލިޔުންތެރިޔާ: ކަނީރު ޢަބުދުއްރަޙީމު

ކަނީރު ޢަބުދުއްރަޙީމު (ނުވަތަ ކަނީރު) އަކީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައްޔާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުން ފޮތް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރަށް އެކި މައުޟޫޢުތަކުގައި ލިޔުއްންތައް ލިޔުއްވުމާއި ބަހާއި އަދަބުގެ އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން ޅެމާ ލަވަޔާއި ރައިވަރާއި ބަނދި ހެއްދެވުމުގައި ބައިގަރުނަށްވުރެ ދިގު ފަޚުރުވެރި މާޒީއެއް އޮތް ކަނީރަށް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ “ރިހި ގަލަން” ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ކަނީރަކީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ވެސް އާދަޔާޚިލާފު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.