ލިޔުންތެރިޔާ: އަޝްރަފު ޢަލީ

އަޝްރަފް ޢަލީ އަކީ ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާއަށް ކުލަރީތި މާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެކިއެކި ޙާލަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރީތި ޅެންތަކެއް ހެއްދެވުމުގެ އިތުރަށް ރައިވަރު ހެއްދެވުމަށް ވެސް ކުޅަދާނަ އަޝްރަފަކީ ޅެންވެރިކަމުގެ ޢިލުމު އުނގަންނައިދެއްވުމުގައި ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަޝްރަފު މި ވަގުތު ހުންނެވީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސްގެ މަގާމުގަ އެވެ.