Support Us

"ވޮންޑަރ ވުމަން ފިޓްނަސް ސްޓޫޑިއޯ" ހުޅުވުން

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ފިޓްނަސް ސްޓޫޑިއޯއެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އޯގަސްޓް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި "ވޮންޑަރ ވުމަން ފިޓްނަސް ސްޓޫޑިއޯ" އަކީ ކަސްރަތާއި ބޮޑީ ބިލްޑިންގެ ރޮނގުން ތަޖުރިބާކާރު އަދި މަޝްހޫރު ޓްރޭނަރ ޢަލީ ޝަރީފް (ޓްރެއިން ވިތް ޢަލީ) ހުޅުވި ތަނެކެވެ. -ފޮޓޯ: ވޮންޑަރ ވުމަން ފިޓްނަސް ސްޓޫޑިއޯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2